THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Thitus.nl over vrede

 

Vrede is het ontbreken van oorlog, een status waarvan je zou verwachten dat iedereen dat wil, maar toch ontstaan en bestaan er conflicten, hoe kan dat dan?

Kennelijk zijn er voor mensen, groepen en landen dus redenen om de status van vrede te doorbreken, of het ontbreken van vrede in stand te houden.


 

Vrede door geweldsmonopolie binnen een democratie.

In deze video vertelt Generaal Peter van Uhm tijdens een Ted talk over zijn redenen om te kiezen voor het leger. Het leger van een democratische staat is een goed middel om veiligheid te bieden aan de Nederlanders en het in de grondwet genoemde doel; het bevorderen van de Internationale rechtsorde.

Het uitgangspunt is dat de democratische staat te vertrouwen is, terwijl de staten die niet te vertrouwen zijn "falende staten" genoemd worden. En inderdaad je kan zien dat democratische staten niet tegen elkaar vechten, maar is daarmee zijn uitgangspunt geldig? 

Als we naar enkele praktijkvoorbeelden kijken, kunnen hier toch vragen over worden gesteld:

  • Na de 2e wereldoorlog voerde Nederland politionele acties uit in Indonesië, hierbij werden, zoals nu naar voren komt, oorlogsmisdaden begaan.
  • De oorlog tegen Sadam Hoesein werd gevoerd omdat ze met chemische wapens een bedreiging voor de westerse wereld vormden, inmiddels weten we dat dit uitgangspunt niet op waarheid was gebaseerd.

Democratische staten kunnen dus het initiatief nemen om oorlogen te starten op basis van argumenten die door een voldoende grote groep kiezers worden ondersteund. De geschiedenis leert ook dat deze argumenten niet altijd de echte redenen hoeven te zijn voor de oorlog. Op het moment dat een democratische staat een belang ziet om een oorlog te starten zal het dus de argumenten gaan zoeken om de bevolking van de noodzaak te overtuigen. Als het belang en de argumenten niet hetzelfde zijn, is er dus sprake van misleiding en is er dus ook sprake van een falende democratie.

Als een leger dus bereid is te vechten voor de belangen van de democratisch gekozen regering zouden ze dus ook moeten toezien dat de democratie geen falende democratie is. In de wereld hebben we diverse voorbeelden van legers die meenden te moeten concluderen dat hun democratie faalde en vervolgens een machtsgreep uitvoerden met een militaire dictatuur tot gevolg. Een leger dat over de eigen democratie oordeelt is dus geen goede optie.

De bevolking moet zelf over zijn democratie kunnen oordelen, maar is daarbij afhankelijk van kennis en informatie. Door de acties van Edward Snowden en Wikileaks, zonder hierbij een oordeel hierover te geven, weten we dat overheden het geven van de juiste informatie niet altijd als noodzaak ziet. De diverse uitglijders van ministers en staatsecretarissen in de Nederlandse politiek bevestigen dit ook. Door de actie van Geenpeil komt er een referendum over asociatieovereenkomsten. Het is hierbij nog de vraag of de individuele kiezers voldoende kennis zullen hebben om hier een juist en objectief oordeel over te geven. De kans is groot dat het referendum gekleurd zal worden als middel om allerlei niet direct geralateerde zaken en gevoelens te uiten.  We kunnen dus stellen dat de bevolking in een democratie wel mag beslissen over wetten, maar dat ze niet altijd in staat zijn de juiste keuze te maken.

Een democratie is dus niet per definitie een betrouwbare organisatie om met een geweldsmonopolie de vrede te bewaren.

 

Geschiedenis

Direct na de 2e wereldoorlog heeft Nederland politionele acties uitgevoerd in Indonesia. Dit waren de voormalige kolonieën van Nederland die zich direct na de 2e wereldoorlog onafhankelijk hadden verklaard. "politionele acties" was een mooie diplomatieke term om de realiteit mooier voor te stellen. Uiteindelijk ging het over een oorlog waarbij, naar nu steeds duidelijker wordt, op grote schaal oorlogsmisdaden zijn begaan.

Dit gegeven bewijst dus dat de Nederlandse regering en daarmee de Nederlandse democratie in het verleden niet een betrouwbaar middel is om de vrede en de rechten van de mens te waarborgen.


 

What If?

Op dit moment, November 2015, krijgt Wilders vanwege de angst voor de stormvloed aan vluchtelingen, de terroristische aanslagen en het stilzwijgen van de conventionele politiek steeds meer aanhang.

Wat als Wilders bij een verkiezing voldoende stemmen zou krijgen om idd beleidsbepalend te worden? Worden dan de grenzen gesloten en hekken geplaatst met gewapende soldaten om dit te bewaken? De soldaten moeten dan in opdracht van de democratische regering schieten op vluchtelingen?  Dit zal niet gebeuren, maar theoretisch is het denkbaar.

Een democratie is dus niet per definitie een betrouwbare organisatie om met een geweldsmonopolie de rechten van de mens te verdedigen.

 

Vrede binnen een Totalitaire staat

In de wereld hebben we totalitaire regimes waarbinnen vrede heerst, denk aan Noord Korea, maar de bewoners zijn daar ondanks de vrede meestal toch niet gelukkig. Om de interne vrede te handhaven maken deze regimes gebruik van censuur en indoctrinatie. Indien dit niet afdoende is, kan met een al dan niet geheime politie bijgestuurd worden. Hierdoor leven de bewoners in een gekleurd of zelfs gecreëerd beeld van de werkelijkheid en soms zelfs in angst. Dit is een prijs die maar weinig mensen zouden willen betalen voor vrede. Eigenlijk wordt de vrede hier niet gehandhaafd in het belang van de bevolking maar inhet belang van de machtshebbers.


 

Vrede bij overige staatsvormen

Tussen een echte democratie en een Totalitaire staat hebben we nog allerlei andere staten en staatsvormen. Bij veel van hen kunnen wel wat twijfels zijn over het respect voor de mensenrechten. 


 

Conclusie

We kunnen dus een aantal punten vaststellen:

  • een geweldsmonopolie niet per definitie een middel voor vrede.
  • Vrede is geen garantie voor het beschermen van de rechten van de mens.
  • Een geweldsmonopolie binnen een democratie is ook geen garantie voor vrede en zeker geen garantie voor het beschermen van de rechten van de mens.

 

Met dank aan

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie van onderstaande bronnen: