THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Thitus.nl; vrede bereiken

 

Als er al conflicten zijn, zal er naar gestreefd moeten worden om de vrede te bereiken. Veelal wordt dit moeilijk omdat de strijders in het conflict door persoonlijke traumatische ervaringen, niet objectieve informatie en groepsdruk het oorspronkelijke doel uit het zicht hebben verloren. Waardoor er vooral gestreden wordt vanuit het wij (de goeden) tegen hen (de kwaden).


 

Waarom strijden mensen?

Op de pagina; vrede breder bekeken, wordt dit verder uitgewerkt. Maar veelal is dat omdat bepaalde groepen vinden dat hun belangen cq rechten worden geschonden of beperkt door andere groepen. Dit kan een terechte gedachte zijn, maar ook een gedachte die door anderen is gemanipuleerd.

Willen we de strijd beëindigen zal er dus gekeken moeten worden naar de oorspronkelijke motivatie. Als de motivatie terecht is, zal er eerst gezocht moeten worden naar een oplossing of verbetering van de situatie. Als de motivatie niet terecht is, zullen de strijders met de juiste informatie op andere gedachten gebracht moeten worden.

Per conflict vraagt dit om een andere benadering, hieronder treft u enkele voorbeelden aan.


 

Farc

Oorsprong

Volgens Wikipedia is de Fuerzas Armadas Revolutionarias de Colombia aan het begin van de Columbiaanse burgerooorlog in 1964-1996 gesticht als de militaire vleugel van de Colombiaanse communistische partij. In de jaren 80 raakten ze betrokken bij de illegale drugshandel en splitsten ze zich af van de communistische partij. De colombiaanse regering, de VN, de VS en de EU beschouwen de FARC als een terroristische organisatie omdat ze niet alleen tegen de regering maar ook tegen de burgers vechten. Daarnaast ontvoeren ze ook grootgrondbezitters en politici voor losgeld of om ze te kunnen ruilen voor gevangen Farc strijders.

De oorspronkelijke gedachte was het opkomen voor de rechten van de armen op het platteland die werden uitgebuit en het plan van de regering om de natuurlijke bronnen te privatiseren t.b.v. de multinationals. Maar het voeren van een strijd kost geld en vadaar dat men dus met drugs, onvoeringen en andere zaken aan de slag is gegaan. Naarmate dit meer succesvol wordt, wordt het verdedigen van deze financiële belangen ook belangrijker en raakt het oorspronkelijke doel op de achtergrond.

Reportage uit 2011
 

Behoefte aan vrede

Na zoveel jaren is er bij de regering, bevolking en de FARC strijders vermoeidheid ontstaan en bovendien was de situatie inmiddels wel wat gewijzigd waardoor de oorspronkelijke gedachte minder actueel was. Van allerlei kanten werden er acties ondernomen, waarbij de nadruk vooral lag op het doorbreken van de "wij" tegen "hen" gedachte. 

Hieronder ziet u een mooi voorbeeld van een dergelijke acties:


reportage uit 2008: Nicholas Negroponte brengt laptops naar de kinderen in colombia, met deze laptops kunnen ze leren en krijgen ze informatie over de rest van de wereld. Hiermee wordt dus juiste en objectieve informatie verspreid zodat de bevolking zelf een eigen mening kan vormen over de gerechtvaardigdheid van de strijd van FARC.

TedTalk uit 2014 door Jose Miguel Sokoloff. Hierin wordt verteld over creatieve manieren waarmee de Guerilla's benaderd werden om ze te motiveren te stoppen met de strijd. Hier zie je dat het voor strijders lastig is om de guerilla's te verlaten en weer terug te gaan naar de gewone maatschappij. "De guerilla's zijn zelf ook gevangenen van hun eigen strijd.
 

 


 

Met dank aan

Dit artikel is tot stand gekomen met informatie van onderstaande bronnen: