THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Tijdbalk van de bijbel

Deze tijdbalk geeft een overzicht van bijbelse gebeurtenissen. Het is een globale indeling, niet alle data zijn exact vast te stellen, en er zullen altijd stromingen, geleerden, e.d. zijn die andere gedachtes hebben over bepaalde data


-4100 Adam en Eva
-2464 zondvloed
-2172 Abraham geboren
-1882 Jozef als slaaf naar Egypte
-1871 Jacob en zijn zoons naar Egypte
-1441 uittocht uit Egypte (er zijn deskundigen die het eerder plaatsen)
-1250 Josua verovert Kanaan
1020 -928 Eerste Koningen: Saul, David, Salomo
-720 10 stammen weggevoerd naar Assyrië
-928 - -586  
koninkrijk van Judea: koninkrijk Israël
-922 - -915 Rechabeam -931 - -901 Jerobeam I
-914 - -913 Abia   Nadab
-913 - -873 Asa   Basa
-873 - -849 Josafat   Ela
-849 - -842 Joram   Zimri
-842 Achazja   Omri
-842 - -837 Atalja (Athalia) koningin moeder van Achazja   Achab
-837 - -800 Joas   Izebel
-800 - -783 Amasja   Jehu
-783 - -742 Uzzia (Azarja)   Joachaz
-742 - -735 Jotam   Joas
-735 - -715 Achaz   Jerobeam
-715 - -687 Hizkia   Zecharja
-687 - -642 Manasse   Sallum
-642 - -640 Amon   Menachem
-640 - -609 Josia   Pekachja
-609 Joachaz   Pekach
-609 - -598 Jojakim (Eljakim) -732 - -722 Hosea
-598 Jojachin    
-597 - -586 Sedekia    
-586 verwoesting 1e tempel
-586 - -538 Babylonische balingschap
-525 - -332
  • Perzisch en Egyptisch bestuur over Judea
  • Herbouw tempel
-332 - -63 Egypte en Syrië strijden om kuststrook
-175 - -164 Vervolging door Antiochus Epiphanes, koning van Syrië
-163 Verovering van Jeruzalem herinwijding van de tempel
-63 - +337 Palestina onder Romeins bestuur:
-27 -+14 Keizer Augustus
14 - 37 Keizer Tiberius
37 - 41 Keizer Gaius (Calligula)
41 - 54 Keizer Claudius
54 - 68 Keizer Nero
68 - 69 Galba / Vitellius / Otho
69 - 79 Keizer Vespasianus
79 - 81 Keizer Titus
81 - Keizer Domitianus
-37 - -4 Herodus de Grote koning over Palestina.
Na zijn dood wordt het land door de Romeinen verdeeld over zijn 3 zonen. Hij maakt de 2e tempel een stuk groter
-4 - +6 Herodus Archelaus koning over Judea en Samaria.
-4 - +39 Herodus Antipas koning over Galilea.
-2 Geboorte Jezus (berekening door een astronoom David Reneke
+41-+44 Herodes Agrippa Koning van Judea (-11/+44)
Kleinzoon van Herodes de Grote.
26 Pontius Pilatus wordt gouverneur over Judea
30 kruisiging van Jezus
35 bekering van Paulus
64 Keizer Nero vervolgt Christenen
66 Palestina in opstand tegen Rome
70 verwoesting van de tempel
73 verovering van Qumran en Massada
135 Christendom wordt staatsgodsdienst in Romeinse rijk
140 - 200 selectie van bijbelboeken
570 geboorte van de profeet Mohammed