THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Teleurgesteld? in God?

Er zijn mensen die door vervelende situaties, zich teleurgesteld voelen in God, boos worden op God, of zelfs hun hele geloof kwijtraken.

Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Neem deze ideeën niet blind aan, maar zoek zelf naar de waarheid.

"Wie zoekt zal vinden"


Boos op God?

 • "Ik ben boos, want God heeft heeft mijn pasgeboren baby laten sterven"
 • "Ik ben boos, want het is niet eerlijk dat ik zo ontzettend lelijk ben"
 • "Ik ben boos, want God heeft mij een chronische ziekte gegeven, waardoor ik altijd pijn heb en niet oud zal worden"
 • "Ik ben boos, want God beschermt mij niet tegen alle ellende."
 • "Ik ben boos, want God wil niet naar me luisteren."
 • "Ik ben boos, want God kan de honger in de wereld stoppen maar hij doet het niet"
In echte Christelijke sites kom je dit ook tegen, en de antwoorden zijn dan bijv:

"God brengt niet de ellende, maar Satan":
Dit is natuurlijk onzin, God is almachtig er gebeurt niets tegen zijn wil. Behalve dan de keuzes die wij zelf maken, maar zelfs de gevolgen daarvan volgen zijn plan. Het beste voorbeeld hiervan is Jezus zelf: Hij wordt door mensen aan het kruis genageld, deze mensen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar God laat het toe omdat het in zijn plan past. Jezus is zich dit goed bewust, want hij vraagt aan God of deze drinkbeker aan hem voorbij kan gaan, maar accepteert daarbij de wil van God.
Als je Satan persé als zelfstandig wezen wilt zien, moet je je realiseren dat hij ons alleen maar de kwade keuzes aanbiedt. 

"God doet dit voor je eigen bestwil"
De gedachte hier achter is dat je door de ellende dichter bij God komt. De idee is dat God een plan heeft met ieder mens, en dat alles wat je overkomt door God bewust gestuurd wordt om dit plan te verwezenlijken. Een mooie gedachte, maar dat zou betekenen dat iedereen uiteindelijk God zou moeten vinden. Als een kind omkomt bij een verkeersongeval, kan dit de ouders en andere betrokkenen misschien dichter bij God brengen of in ieder geval aan het denken zetten, maar je vraagt je dan toch af wat de kansen van het kind zijn geweest.

Als je echt kritisch bent, zijn deze antwoorden toch onbevredigend. 

Mensen die niet in God geloven, kunnen God niet de schuld geven. Bij alles wat er gebeurt, realiseren zij zich dat dit gewoon het gevolg is van natuurwetten of menselijke activiteiten.  Eigenlijk is het toch vreemd dat Christenen geloven dat God een wereld heeft geschapen, compleet met allerlei natuurwetten en vervolgens verwachten zij van God dat mensen niet afhankelijk zijn van dezelfde wetten. Dat God voor mensen een uitzondering maakt. Hoewel ook daarin zijn ze niet consequent:

 • Als iemand van een flat afspringt en zich te pletter valt, zeggen ze hij heeft zelfmoord gepleegd. (de wet van de zwaartekracht wordt hier geaccepteerd)
 • Als er een vliegtuig neerstort, omdat een technicus wat boutjes niet goed heeft vastgezet, zijn er mensen die zeggen; wat een ramp, honderden doden, hoe heeft God dat kunnen laten gebeuren. (Is God nu ineens verantwoordelijk voor het onderhoud van vliegtuigen? Had God de wet van de zwaartekracht tijdelijk moeten opheffen?)
Het echte antwoord is heel simpel:

"Je bent niet bijzonder! Je bent net als alle anderen gewoon afhankelijk van de wetten van de natuur en de gevolgen van het handelen van anderen"

 • Je baby is overleden? Dat is heel erg jammer, maar dat is het gevolg van kwetsbaarheid van het leven, de stand van de medische techniek, en de wereld waarin je leeft.
 • Je bent lelijk? Gewoon pech, het is het gevolg van een combinatie van de genen van je vader en moeder en/of bijzondere omstandigheden, zoals ziekten. God heeft nooit garanties gegeven hoe mensen er uit zien. 
 • Je bent chronisch ziek? Ook dan heb je geen geluk, bidden om genezing of betere medicijnen is effectiever dan boos zijn op God.
 • God wil niet naar je luisteren? Dat kan gebeuren, hij hoort je wel, maar vindt je vraag misschien niet belangrijk, of Hij heeft andere plannen. 
 • God stopt de honger in de wereld niet. Nee, het is onze wereld en wij mensen zijn ook niet echt fanatiek in het oplossen van de problemen. Wij hebben dan ook niet echt recht van spreken.

Teleurgesteld in God:

Als u teleurgesteld bent in God betekent dat dat u meent dat God zijn afspraken niet is nagekomen, of dat u iets van God heeft verwacht dat niet uitgekomen is.

Als eerste kijken we naar de afspraken:
Heeft god afspraken met u gemaakt? Of heeft  van anderen de indruk gekregen dat deze afspraken er waren. In het laatste geval moet u dus kijken naar diegenen, of die boeken, of wat dan ook die melding hebben gemaakt van deze afspraken. Want kennelijk klopten ze niet.

Niet nagekomen verwachting:
Een vergelijkbaar verhaal, op grond waarvan had u deze verwachting? Een religie, uitspraken van een geestelijke, uitleg van geschriften. Hoe dan ook, uw verwachting is in ieder geval niet terecht gebleken. Het kan zijn dat u nog langer moet wachten, maar het kan ook zijn dat uw verwachting niet terecht is. Ook nu is het zaak kritisch te kijken naar de bron van de verwachting.

Er is een film geweest over Jeanne d'Arc.  Na een traumatisch jeugd voelde zij zich door God geroepen om in opdracht van God Frankrijk te bevrijden van de Engelse bezetters. Dit heeft ze redelijk succesvol gedaan. Maar daardoor heeft de Engelse adel zich beledigd gevoeld. En toen de Fransen en de Engelsen op een moment kozen voor een soort van vrede, werd zij door de kerk, die natuurlijk beide partijen tot vriend wilde houden, opgeofferd en is zij op de brandstapel terecht gekomen. Aan het eind van de film sprak zij in de gevangenis met God. Jeanne had in haar leven allerlei tekenen gezien, waardoor zij voelde dat God haar opdrachtgever was. In de gevangenis sprak ze met God en werd er verteld dat deze "tekenen" op meerdere manieren uit te leggen zijn. En dat Jeanne dus God woorden in de mond legde die niet gezegd zijn. Het is natuurlijk maar een film maar het geeft mooi aan hoe boodschappen en verwachtingen door elkaar heen kunnen lopen. 

In het laatste verhaal is een parallel te vinden met onze huidige tijd waarin terroristen menen in de naam van God te handelen als ze allerlei gruwelijke daden uitvoeren. Waarbij ze door een beperkt wereldbeeld andere mensen niet zien als mensen, maar als vijanden.


Als u een probleem heeft met God, is het verstandig dit met alle respect bij Hem neer te leggen. En er serieus rekening mee te houden dat het probleem kan liggen in uw opvattingen, in uw waarheden, in uw beeld van God of in uw aangeleerde dogma's.