THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Islam en Nederland

Het lijkt of er in Nederland weerstand en angst is naar de Islam.  Terwijl er geen angst is voor Christelijke kerken of andere religies.


Christelijke kerk in Nederland

De Christelijke kerk in Nederland is hier al vele eeuwen.  In het verleden is er door de kerk uit naam van het geloof heel veel ellende veroorzaakt: kruistochten, inquisitie, strijd tussen protestanten en katholieken. Maar ook in het normale dagelijkse leven heeft de kerk een zware stempel op de samenleving gedrukt. Maar de kerk is meegegroeid met de samenleving en inmiddels is de invloed van de Christelijke kerk nihil. Er wordt wat geroepen over homo's, abortus, euthanasie, e.d.  maar dit is een te zachte en te gematigde stem om door de bevolking als bedreigend ervaren te worden. In Nederland heerst de opvatting dat de invloed van de Christelijke kerk op de wetgeving en de samenleving beperkt is en altijd beperkt zal blijven. 


Nederland en de Islam:

De Islam is redelijk nieuw in Nederland. Geestelijke leiders worden uit andere landen ingevlogen en zij verkondigen het geloof en de opvattingen waar zij in hun geboorteland mee opgegroeid zijn. Een deel van deze ingevlogen leiders hebben wat fundamentalistische ideeën en schrikken van de Nederlandse samenleving. In hun ogen zijn ze in een soort Sodom en Gomorra terechtgekomen. Zij zien het dan ook als hun taak om hun opvattingen van de daken te schreeuwen. Daarnaast hebben we te maken met het cultuurverschil op de straat. Jongeren en ouderen die niet kunnen of willen accepteren dat Nederlandse vrouwen schaars gekleed rond mogen lopen. En er voor het gemak van uitgaan dat ze deze vrouwen en meisjes mogen uitschelden.

Dit vinden veel Nederlanders eng. Men is bang dat de Nederlanders hun cultuur en de Islamitische wetgeving in Nederland willen gaan invoeren. Vandaar dat de toestroom van buitenlanders, vooral Moslims, als bedreigend wordt gezien.


De Islam in Nederland

De religieuze leiders zien weer een ander probleem. De kinderen van moslims proeven de vrijheid in Nederland en keren zich massaal af van de Islam. Zij worden hierdoor dus gesteund in hun opvatting en zullen steeds harder proberen te roepen om de gemeenschap bij elkaar te houden.

Hoewel er altijd jongeren zullen zijn die bij de Islam blijven of ernaar terug keren, verwacht ik dat de Islam hetzelfde zal meemaken als de Christelijke kerk. In de loop der jaren zullen de opvattingen zich matigen en zal de boodschap meer gaan passen binnen de Nederlandse  Cultuur.  Er zal mogelijk een soort Nederlandse Islam ontstaan, dat afwijkt van de Islam in bijv. Iran, Indië, Afrika en Indonesië. 


Extremisme

Op dit moment hebben we ook in Nederland te maken met extremisme binnen de Moslim gemeenschap. Het is zaak van de  samenleving om hier kritisch tegenover te blijven staan. En zaak van de overheid om dit kritisch te volgen en waar nodig in te grijpen. Maar we moeten in het oog houden dat 99,99% van de Moslims in Nederland vredelievend is.