THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Christenen en Islamieten

Als mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten ontstaan er soms problemen omdat vanzelfsprekende zaken door de ander soms verkeerd begrepen worden. Hieronder worden enkele valkuilen genoemd. Overigens kunnen veel regels ook toegepast worden op ontmoetingen binnen de eigen cultuur. Ook zijn er binnen een cultuur vaak ook weer verschillende sub-culturen die ook onderling communicatieproblemen hebben.

Een bijkomend probleem is dat jongeren met een Oosterse achtergrond soms tussen deze 2 culturen zitten en daardoor heel begripvol kunnen zijn of juist helemaal de weg kwijt raken. Of iets tussen deze 2 uitersten.


De 2 zonen

Dit voorbeeld is voor Christenen wel herkenbaar: Er is een vader die 2 zonen heeft. Op een gegeven moment vraagt hij aan de zonen of ze hem de volgende dag willen helpen. De eerste zoon zegt tegen zijn vader: "Sorry, maar daar heb ik geen zin in en het komt me ook niet uit" De 2e zoon zegt: "Natuurlijk vader, morgen zal ik er zijn" De volgende dag komt wel de 1e zoon; hij heeft zich bedacht en komt toch met wat tegenzin zijn vader helpen. Maar de 2e zoon laat zich niet zien.

In de Christelijke cultuur wordt de 1e zoon hoog ingeschat, omdat hij toch zijn vader helpt. Terwijl de 2e verweten wordt dat hij zijn afspraken niet nakomt. 

In de oosterse cultuur wordt de 1e zoon laag ingeschat, omdat hij zijn vader beledigt door niet te luisteren. De 2e zoon wordt hoog ingeschat omdat hij wel luistert naar zijn vader. Dat hij uiteindelijk niet komt opdagen is minder belangrijk omdat er waarschijnlijk iets belangrijks is tussengekomen.


Gastvrijheid:

Gastvrijheid is in Oosterse landen heel belangrijk. Op elk moment van de dag bent u welkom en zal men proberen tijd en aandacht voor de gast te maken. In Nederland is het meer de gewoonte om afspraken te maken over de momenten dat u op bezoek komt. Hoewel dit ook per bevolkingsgroep kan variëren.


Individualisme:

In Nederland leren we onze kinderen om zelfstandig te denken en zelf verantwoording te nemen. In de Oosterse culturen wordt meer in groepen gedacht. Men is onderdeel van een gezin, het gezin is weer onderdeel van een familie en de familie is weer onderdeel van een nog grotere groep. Belangrijk is dat het handelen van het individu de groep moet dienen.

Als jongeren dingen doen die schande brengen over de groep, kunnen zij hiervoor gestraft worden. Ook moeten soms dingen in het belang van de groep gedaan worden, het is daarbij niet van belang of het individu het eens is met de actie. Nadeel van deze situatie is dat het moeilijk is om te ontsnappen aan oude tradities, zoals bijvoorbeeld het uithuwelijken. Omdat het kind gedwongen wordt door de ouders, maar de ouders staan weer onder druk van de "grootfamilie". Een bijkomend probleem is dat deze "grootfamilie" zich vaak uitstrekt tot in het land van herkomst, waardoor er ook nog eens veel onbegrip voor de Nederlandse cultuur is.


Gezagsverhouding:

In Oosterse landen is vaak nog een sterke gezagsverhouding. Men heeft respect voor de oudste van het gezin, voor de overheid, de Imam. In Westerse landen, vooral Nederland, is dit veel minder. Ambtenaren hebben helemaal geen gezag, leraren worden met de voornaam aangesproken en de politie is aan strenge regels gebonden.

Dit geldt ook ten aanzien van de heilige boeken. De Koran is een heilig boek en wordt als zodanig behandeld. Het boek zelf krijgt een ere plaats in huis. En aan de inhoud wordt niet getwijfeld. De bijbel is veel meer een praktisch boek, het ligt gewoon in een kastje en het is bij de meeste Christelijke stromingen toegestaan om kritisch te zijn over de inhoud van de bijbel.


Eerlijkheid vs beledigen:

In de Westerse cultuur hechten we veel waarde aan het vertellen van de waarheid. In de Oosterse cultuur is het belangrijk om mensen niet te kwetsen. Als zij iets moeten zeggen waarvan ze denken dat de hoorder dat vervelend of kwetsend zal vinden, zullen zij het onderwerp vermijden er omheen draaien of zelfs de waarheid iets verdraaien.


Communicatie:

"Om maar gelijk met de deur in huis te vallen", is een typische Nederlandse uitdrukking waar ze in de Oosterse cultuur veel moeite mee zullen hebben. Het is de bedoeling om veel tijd uit te trekken voor de sociale omgang, praten over van alles en nog wat en pas na langere tijd kunt u de zakelijke of de moeilijke onderwerpen geleidelijk en bedekt ter sprake brengen.


Eer en schande:

De eer en schande van de familie of groep waar de persoon bij hoort is heel belangrijk. Indien een jongen bijvoorbeeld opgepakt wordt voor diefstal is de diefstal op zich niet zo'n probleem voor zijn familie, wel de schande die het over de familie brengt. Hij zal hier door de familie voor gestraft worden. Zelfs al zou de jongen kunnen aantonen dat hij onterecht is opgepakt, dan nog wordt hij gestraft, omdat daarmee de eer van de familie weer een beetje hersteld kan worden.


Verantwoording

In deze opsomming is géén oordeel gegeven, het is alleen om aan te geven welke algemene verschillen kunnen bestaan. Elke bevolkinsgroep bestaat uit individuele personen met een eigen opvattingen, dus men kan er niet van uitgaan dat bovenstaande van toepassing is op de persoon of de groep personen waar u toevallig mee te maken heeft.

Veel informatie komt uit het boek: "een ontmoeting tussen culturen" geschreven door Marja Krans