THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Islam vs Christendom

Het Christendom en de Islam hebben dezelfde oorsprong; het Joodse geloof. Toch zijn er in naam van deze twee religies door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag zware oorlogen uitgevochten. Om dit tegen te gaan moet er wederzijds begrip worden gekweekt, onze westerse samenleving en met name Nederland zou hier een voortrekkersrol in kunnen spelen. Om begrip te krijgen, moet je elkaar begrijpen de verschillen en de overeenkomsten kennen.


Wat is Islam?

Het Arabisch woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God, die alleen is het waard aanbeden te worden.

Een volgeling wordt 'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God'.

De Islam is geen nieuwe religie. De profeet Mohammed (vzmh) heeft de Islam in de zevende eeuw geintroduceert, maar het is gebasseerd op de Joodse geschriften, en er wordt dus verwezen naar dezelfde Joodse geschiedenis als de Christelijke Bijbel.

De Christenen onderscheiden zich van de Joodse leer, door de komst van Jezus die in hun ogen de beloftes en voorspellingen uit het Oude Testament vervult.

De Islam onderscheid zich doordat; Alah via Goddelijke openbaringen aan Mohammed (vzmh) het oorspronkelijke geloof vervolmaakt heeft.

Qoraan 5:3 Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen."

Moslims erkennen ook wel het bestaan van Jezus (vzmh), maar zij zien hem als een belangrijke profeet en niet als de zoon van God.


De inhoud van het geloof:


1. Geloof in slechts één God
2. Geloof in de Engelen ; Engelen zijn Gods dienaren, die in opdracht van Hem taken uitvoeren.
3. Geloof in alle Profeten; de islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met hen allen);

Moslims worden geacht ook respect te hebben voor  profeten van andere religies. Andere religies zijn tenslotte uit dezelfde Waarheid ontstaan, maar worden nu als vervuild door menselijke invloeden beschouwd. Overigens kent de Islam ook vele stromingen.

Een moslim moet na het noemen van een profeet, volgen met Vrede zij met hem" (vzmh)

4. Geloof in alle openbaringen van God; waaronder de Torah aan mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus, die oorspronkelijk door God zijn geopenbaard en die allen destijds zuivere bronnen van leiding waren voor de mensen van die tijd. Een Moslim beschouwd deze bronnen inmiddels als vervuild en maakt gebruik van de Koran.

5. Geloof in het hiernamaals; Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met God en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit.


De plichten van een Moslim zijn de vijf dagelijkse gebeden, het vasten in de maand Ramadan, het betalen van de jaarlijkse armenbelasting (zakaat) en indien men daartoe in staat is, minstens 1 maal in de Pelgimstocht naar Mekka doen.


Jezus (vzmh)

Het fundamentele onderscheid tussen Christenen en de Moslims is de kijk op Jezus:

Qor'an 4:172 "O' mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: 'Drie (in één).' Houdt op , dat is betere voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben.."

(Mensen van het Boek zijn de Christenen)
Evenals de Joden zien de Moslims het dogma van de drie-eenheid als een ernstige dwaling. In mijn ogen is dit een terechte conclusie. In mijn ogen mag Jezus wel zoon van God genoemd worden, zelfs in Genesis wordt al gesproken over de zonen van God. De exacte betekenis is mij niet helemaal duidelijk, maar Jezus noemt zichzelf ook Gods zoon, dus mogen wij hem ook zo noemen. Om hem ook God te noemen zie ik als een verkeerde uitleg van de Bijbel.. Zelf heeft Jezus zich altijd onderworpen aan de macht van God.


Levensdoel:

Qor'an 68:35-37 "Inderdaad, voor de rechtvaardigen zijn er verrukkelijke tuinen bij hun Heer! Zullen wij dan degenen die zich onderwerpen even als de schuldigen behandelen ? Wat is er met u ? Hoe oordeelt gij ?

In de kern verwacht de Islam hetzelfde van de volgelingen als het Christendom, nl. totale onderwerping aan God. Het verschil is echter dat een Moslim door vroomheid en deugdzaamheid gunsten van God kan krijgen cq verdienen, terwijl een Christen ondanks alle goede inzet nooit voldoende kan doen om zijn zonden weg te poetsen. Een Christen moet ook vroom en deugdzaam leven, maar kan dan toch nog alleen maar gered worden uit genade, de balans zal tenslotte altijd naar de verkeerde kant uitslaan.. In principe zou deze houding de Moslims moeten aanspreken, want wat zijn onze "daden" in verhouding tot de genade en barmhartigheid van God? 


Verantwoording