THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Hindoeisme

Een korte uitleg van het Hindoeisme


Kern

De hindoe probeert in zijn leven de geestelijke bevrijding te bereiken, een staat waarbij de ziel van de individuele ziel één wordt met God. Een heel hoog gegrepen doel, dat in één mensenleven niet te bereiken is, door reincarnatie beklimt de ziel tijdens de verschillende levens de ladder op weg naar deze éénwording. Vanuit Christelijk standpunt zou je dit kunnen vergelijken met bij God in de Hemel zijn.

De individuele ziel wordt Atman genoemd. En God wordt Brahman genoemd. Terwijl de éénwording Samadhi wordt genoemd. De les die in het leven geleerd moet worden is dat Atman niet zoveel afwijkt van Brahman. Dit is in overeenstemming met de bijbel, want daar staat; De mens is geschapen naar Gods beeld.

Een groot verschil is wel dat de hindoe deze éénwording met God op eigen kracht wil bereiken, terwijl de Christen behoort in te zien dat dat niet kan, en men alleen uit genade bij God kan komen. 


Hindoeïsme een polytheïstische godsdienst?

Mensen hebben vaak het idee dat het hindoeisme een polytheïstisch godsdienst is, omdat er zoveel namen en verschillende goden genoemd worden. Maar al deze goden zijn slechts verschillende verschijningsvormen van één en dezelfde God.;

Het topje van de godenwereld wordt gevormd door de goddelijke drieëenheid: Brahma, Visjnoe en Sjiva. Brahma is de schepper, maar wordt weinig vereerd. Visjnoe is de instandhouder. Hij is vriendelijk en heilzaam. Sjiva is de vernietiger en hersteller. Hij is een god met positieve en negatieve eigenschappen, een dubbelzinnig karakter.


Veda's:

De hindoes hebben hun Veda's. Dit zijn oude geschriften van India, misschien zelfs de oudste bekende van de hele mensheid. Schattingen spreken over een ouderdom van 8000 jaar, en volgens sommige geleerden bestaat een aantal van deze uitgebreide verzameling heilige teksten zelfs nog langer.
Het gedeelte waarin de filosofische inzichten worden beschreven, de Upanishads, is echter relatief jong. Dit deel werd 3000 tot 5000 jaar geleden op schrift gesteld. In de Upanishads worden de metafysische achtergronden van het Hindoe-pad naar geestelijke bevrijding in bloemrijke bewoordingen uiteengezet.

In dit verband is de bijbel, zelfs het oude testament relatief nieuw, de uittocht uit Egypte, waar Mozes naar men aanneemt de basis van het oude testament heeft geschreven, was maar zo'n 3500 jaar geleden.


Verantwoording