THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

De Geschiedenis van het Oude Testament.

De Bijbel is het belangrijkste boek van de Christenen, sommigen zien het als HET onfeilbare woord van God, anderen zien het als een boek waarin Het woord van God staat, of zien het als een religieus boek waarin ze inspiratie kunnen vinden. Ook zijn er mensen die het als een gruwelijk boek zien dat gebruikt of misbruikt wordt voor verkeerd handelen. En zo zijn er nog meer visies, maar hoe is de bijbel tot stand gekomen? Ook hierover is natuurlijk discussie, het onderstaande moet u daarom zien als een mening.Canon / Samenstelling

De Joden hebben de Tenach samengesteld, dit zijn de verzameling geschriften die voldeden aan bepaalde eisen. Een exact moment weten we niet, maar het was honderden jaren voor de geboorte van Christus.

Als we kijken naar de samenstelling van de verschillende bijbels, zien we dat er vooral t.o.v. het Oude Testament nogal wat verschillen zijn in de opgenomen geschriften.


De Schrijvers

Veel geschriften dragen een naam, het zou dus logisch zijn om te denken dat dit ook de namen zijn van de schrijvers, maar zo eenvoudig is het niet. De veelal onbekende schrijvers gaven hun documenten een naam mee om daarmee extra waarde aan het document te geven. Vaak zijn de documenten ook veel later geschreven dan de inhoud wil suggereren.


Mozes

Mozes was opgegroeid aan het hof van de farao, dus hij was goed opgeleid daarnaast heeft hij het volk van Israël uit Egypte geleid, hij bracht de 10 geboden en onder zijn leiding heeft het vok Israël een religie en structuur gekregen. Hij wordt door de traditionele Christenen en Joden dan ook gezien als de schrijver van de eerste 5 boeken van de bijbel.

De Universiteit van Groningen heeft hier een leuk artikel over gepubliceerd.

Het idee dat Mozes deze boeken heeft geschreven wordt inmiddels door veel deskundigen betwijfeld omdat je aan de schrijfstijl, de gebruikte namen voor God en de boodschap kan afleiden dat er waarschijnlijk vele schrijvers zijn geweest.


De visie van Israel Finkelstein

In deze controversiële documentaire over opgravingen van Israel Finkelstein wordt gesteld dat de boeken van het OT zijn geschreven tijdens of na de Babylonische ballingschap, met als doel het verenigen van de toenmalige bevolking van Israël.

 
 - Dit is een visie van Israel Finkelstein, velen hebben een andere visie, de auteur van deze pagina geeft hier geen oordeel over. -


Deuteronomium

Deuteronomium betekent tweede wet, het lijkt een wet bedoelt voor de latere periode van Israël. Qua stijl doet het denken aan het samenvoegen van teksten van verschillenden schrijvers. Ook staan er stukken in die geschreven lijken te zijn na de Babelonische periode. Heel opvallend is dat in de periode van Josia de wet, waarschijnlijk Deuteronomium, werd terug gevonden in de tempel. Dit is een bijzonder wonder of het document is speciaal voor dat doel gefabriceerd.


Het boek Daniel

In Daniel worden voorspellingen gedaan over de toekomst, maar omdat in het boek fouten staan over de tijd waarin het geschreven zou zijn en veel details over de voorspelde toekomst is het aannemelijk dat het boek later is geschreven in de tijd van de voorspelde toekomst.


Overige boeken

De overige geschriften lijken geschreven te zijn door de personen waarvan de naam aan de geschriften zijn verbonden.Bronnen en meer informatie: