THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Evolutietheorie

De evolutietheorie wordt door velen als strijdig met de Christelijke scheppingsopvatting gezien

Neem deze ideeën niet blind aan, maar zoek zelf naar de waarheid.

"Wie zoekt zal vinden"


Evolutietheorie

De evolutietheorie stelt dat het leven zoals wij dat in al zijn variatie kennen is ontstaan door de combinatie van willekeurige spontane transformaties en natuurlijke selectie.

Dat er zich spontane transformaties kunnen voordoen weten we; hiervan wordt al lang gebruik gemaakt bij het kweken van allerlei planten en dierenrassen. Op het moment dat een dergelijke transformatie plaatsvindt en de betreffende plant of dier hierdoor een betere kans op overleven heeft, zal deze eigenschap zich geleidelijk verspreiden over de populatie. Door meerdere transformaties in de loop der tijd, kunnen de eigenschappen van een populatie zo veranderen dat er gesproken kan worden van een nieuwe soort. Ook kan een bepaalde soort doordat zij zich splitsen en op verschillende locaties zich ontwikkelen dankzij de transformaties uit elkaar groeien en kunnen er zo totaal verschillende soorten ontstaan met dezelfde voorouders. 


Evolutie=ontwikkeling omhoog?

Een veel voorkomend misverstand is dat evolutie inhoudt dat het leven zich ontwikkeld van eencellig leven tot een steeds complexere vorm.

In feite houdt evolutie alleen maar verandering in. De spontane veranderingen gaan in alle richtingen, de overlevingskans bepaalt de richting en dit hoeft niet altijd richting complexiteit te zijn. Een goed voorbeeld zijn mollen, zij hebben slechte ogen, maar geweldige graafhandjes. Het verlies van de oogkwaliteit zou door ons gezien kunnen worden als een achteruitgang of een gebrek, maar de mol heeft ze niet echt nodig en is perfect uitgerust voor zijn manier van leven.

Door de evolutie is het zo dat dieren die het best aan bepaalde omstandigheden zijn aangepast zullen overleven. Dit houdt ook in dat als die omstandigheden veranderen bepaalde soorten in korte tijd kunnen verdwijnen en andere soorten die beter passen in de nieuwe situatie  ineens explosief in aantal kunnen groeien. 


Meer dan "survival of the fittest"

Tot voor kort werd "survival of the fittest" gezien als het selectiemiddel bij de evolutie. Inmiddels is men tot de ontdekking gekomen dat er bij dieren nog iets meer is, namelijk; de partnerselectie.

Veel mannetjes vogels hebben bijvoorbeeld vooral in de paartijd hele mooie kleuren; in het kader van "survival of the fittest" lijkt dit een zinloze investering.  Maar de grap zit hem in de voorkeur van de vrouwtjes, zij kunnen maar beperkt eieren leggen en een beperkt aantal jongen groot brengen. Voor hen is het dus belangrijk dat zij kiezen voor de beste genen om zo de eigen genen zo optimaal mogelijk te kunnen voortplanten. Zij zullen dus kiezen voor het meest gezonde mannetje, en het meest gezonde mannetje herken je aan zijn uiterlijk; het is die met de mooiste kleuren, de langste veren, de hoogste kuif of wat er in de soort dan ook belangrijk is. 


Evolutie in strijd met God?

Er zijn Christenen die de evolutietheorie verwerpen omdat deze strijdig zou zijn met de bijbel. God schiep immers hemel en aarde en alles wat daarop is, en niet het toeval. Persoonlijk zie ik God nog steeds als de grote schepper achter alles; de evolutie is slechts een werktuig van God. 

Een ander probleem is dat de evolutietheorie ook inhoudt dat er niet zoveel verschil is tussen mens en dien, dat de mens zelfs afstamt van dezelfde voorouders als de apen. Dit zien sommige Christenen als een bedreiging, zij zijn immers zo enorm superieur aan de dieren. In feite zegt de bijbel ook dat wij biologisch gezien gelijk zijn aan de dieren. Het is immers Gods adem die ons leven in heeft geblazen. 


Degeneratie door Peter Scheele

Peter Scheele heeft theorie beschreven, waarbij hij er van uit gaat dat alle dieren oorspronkelijk als door toverslag door God geschapen zijn, en dat het veranderen van diersoorten in feite een degeneratie is, waarbij dieren stukjes genetisch materiaal verliezen in plaats van dat er stukjes bijkomen. In feite gaat hij uit van de verkeerde veronderstelling dat evolutie altijd een weg omhoog is naar meer complexe organisme. Zijn theorie beweert dat organismen door veranderingen stukjes van hun complexiteit kwijtraken. Terwijl evolutie in werkelijkheid alle richtingen op kan gaan, meer of minder complex, of gewoon anders. Evolutie  bevordert veranderingen die op dat moment in die omstandigheden die betreffende soort een klein voordeeltje geven boven hun soortgenoten.  De Theorie van Peter Scheele, wordt mijns inziens alleen ondersteund door Christenen die behoefte hebben aan een alternatief voor de evolutietheorie. Het lijkt een onnodig en achterhaald achterhoedegevecht.


Midas Dekkers over Darwin


meer over dit onderwerp: