THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

De rol van de duivel

Voor heel veel mensen is deze wereld heel duidelijk;

 • Al het goede komt van God, al het kwade komt van de duivel.
 • God geeft ons leven, de duivel geeft ons ziektes.
 • God zorgt voor vrede, de duivel voor oorlog.
 • Als we ellende meemaken is dat niet Gods wil.
 • God en de duivel strijden constant met elkaar om onze ziel.

Een duidelijke voorstelling, alleen één die voor conflicten zorgt.


Gezondheid en geluk:

God is goed de duivel is slecht! Dus goede dingen komen van God en slechte dingen van de duivel, akkoord? Alleen is nu de vraag; Wat zijn goede dingen en wat zijn slechte dingen?.

We kennen een gezegde; "Nood leert bidden!" En inderdaad iedereen heeft dit wel eens aan den lijve ondervonden. Bijvoorbeeld bij ziekte van jezelf, kinderen of vrienden, bij een ongeluk, bij relatieproblemen, bij financiële problemen.

Het is dus vreemd dat de duivel ons in de ellende brengt, terwijl hij ook wel weet dat we daardoor juist gaan bidden. Vanuit dit standpunt zou de duivel ons dus beter rijkdom, geluk en gezondheid kunnen geven, want dan zullen wij minder snel God gaan zoeken. En dat zegt de Bijbel ook: "Het is makkelijker om een kameel door het oog van de naald te krijgen, dan een rijk man in de hemel" (het oog van de naald was een heel klein poortje in Jeruzalem)


Goede daden / slechte daden:

Het volgende probleem zijn de goede en de slechte daden, om het maar gelijk heel duidelijk te stellen; Judas heeft Jezus verraden. Hierdoor kon Jezus worden opgepakt en gekruisigd, waardoor zijn taak werd volbracht en wij allen gered kunnen worden. Was dit een goede daad of een slechte? Waarschijnlijk een slechte, ondanks het positieve resultaat. Door wie zou Judas op het idee gebracht zijn, door God? of door de duivel? Zou God mensen slechte daden kunnen laten doen? Zou de duivel het Oude testament niet gelezen hebben, zou hij niet weten wat het resultaat zou zijn? Tijdens de kruisiging, bad Jezus; "Laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil maar uw wil geschiede!" Deze kruisiging was dus de wil van God, was dit dan een goede of slechte daad? Hebben de duivel en God hier samengewerkt, heeft de duivel in zijn onnozelheid dit gedaan en heeft God het meewarig kijkend toegelaten?


De oplossing:

De oplossing is dat er geen oplossing is. We moeten waarschijnlijk afstappen van het idee dat de duivel een zelfstandig opererende macht is die gebeurtenissen kan laten plaatsvinden. Er is er maar één die almachtig is, één die al het leven bestuurd en dat is God. God heeft deze wereld geschapen, God bestuurt alle dingen; alle dingen op één na, en dat is onze geest. God heeft ons in deze wereld gezet met alle goede en slechte dingen, met rijkdom en armoede, met gezondheid en ziekten, met leugens en eerlijkheid.

Wij krijgen van hem de keus: kiezen we voor het goede of voor het kwade? Telkens krijgen wij van hem deze 2 mogelijkheden aangeboden. Wij weten ook wat het goede is en wat het kwade. In het paradijs hebben wij immers gegeten van de boom der kennis. Het resultaat van onze keuzes is niet belangrijk, want dat past altijd in het plan van God, maar het gaat om onze intentie!

Judas kreeg de keuze en koos voor het kwaad, het resultaat was positief maar de daad bleef slecht!


Wat nu?

 • Dus als iemand ziek wordt, komt dat door God? - Ja!
 • Als iemand een ongeluk krijgt komt dat door God? - Ja!
 • Als er een natuurramp plaatsvindt komt dat door God? - Ja!
 • Als iemand doodgeschoten wordt is dat Gods wil? - Ja!
 • Dus de moordenaar doet Gods wil? - Nee!

Het gaat erom dat we goed willen doen, het resultaat hebben wij niet in de hand, want dat ligt in Gods hand.

 • Als we geld geven aan een hulporganisatie en later blijkt dat een dictator dit geld heeft gebruikt om wapens te kopen, hebben we toch goed gehandeld.
 • Als we een drenkeling redden en dit blijkt later een massamoordenaar te zijn, hebben we toch goed gehandeld.

Het gaat erom dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden!


God is goed, maar geeft ellende?

"Het klopt niet" zullen velen roepen, God is goed, dus de ellende in deze wereld kan niet van hem vandaan komen! Dat komt door de mensen, door onze zonde!

Inderdaad een hoop ellende kan hierdoor verklaard worden, maar als het gaat over aardbevingen, overstromingen, epidemieën wordt het toch moeilijker om hier direct mensen de schuld van te geven. Nee; alles komt van God, de leuke dingen en de ellendige dingen.

Om dit in overeenstemming te brengen met de God die van ons houdt en het beste met ons voor heeft, moeten we verder kijken dan onze neus lang is. Het is van God niet van belang, dat we het hier op aarde goed hebben en gelukkig zijn. Hij wil dat we hem vinden! Een flinke dosis ellende kan dan ook zeer functioneel zijn.

Desondanks zullen er mensen zijn die dit onrechtvaardig vinden. Een simpel antwoord kan dan gegeven worden: Op grond waarvan denken wij recht te hebben op een gelukkig leven?