THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Bestaat God wel?

Er zijn mensen die twijfelen over het bestaan van God. En het is heel normaal en redelijk om daar twijfels over te hebben. Waarschijnlijk zijn er maar weinig gelovigen die in hun leven niet één keer, vaker of zelfs regelmatig twijfels hebben. Hoe kunt u daar mee om gaan?

Neem deze ideeën niet blind aan, maar zoek zelf naar de waarheid.

"Wie zoekt zal vinden"


Bestaat God?

Dit is de meest eenvoudige vraag, die ik niet zelf ga beantwoorden. U kunt antwoorden krijgen van mensen die in God geloven, maar wat heeft u daaraan? Wie zegt dat zij gelijk hebben? Het lijkt me het verstandigst om dit rechtstreeks aan God zelf te vragen. Jezus heeft ons geleerd dat te doen: Mattheus 6:9 "Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd"

U kunt zonder meer aan God vragen: "God indien u bestaat, geef mij dan een teken", maar God is niet een "on-line helpdesk". Hij geeft alleen antwoord indien u oprecht bent in uw vraag, indien zijn antwoord voor u waarde heeft. Stel dat u zo'n vraag stelt aan God, maar het antwoord zou verder geen invloed op uw leven hebben, dan is de kans erg groot dat u niets zult merken. 

Het kan ook zijn dat u geen antwoord krijgt, terwijl u naar uw gevoel wel serieus bent. Dan is er een mogelijkheid dat God het nog niet het geschikte moment vindt. U vraagt het dan de volgende dag nog een keer en de dag daarna en daarna enz. Indien u een dergelijke vraag aan God stelt en na één poging al de conclusie zou trekken dat God niet bestaat, bent u niet echt serieus op zoek. Dan lijkt het meer of u God op sollicitatiegesprek uitnodigt.  

Ook is het van belang dat er geen andere redenen zijn: Indien u aan de roulettetafels staat,  geld zet op nummer 15 en aan God vraagt: " Als het balletje nu op 15 terecht komt, geloof ik dat u bestaat."  Durf ik te garanderen dat u maar een kans van 1 op 37 heeft dat het 15 wordt.


Twijfelen mag!

In de bijbel staan meerdere voorbeelden van mensen die God om meer tekenen gevraagd hebben:

Een zekere Gideon werd opgeroepen om Israël te bevrijden, maar hij had er niet zo'n zin in en twijfelde of het wel echt God was die tegen hem sprak: Richteren 6:17 "Toen zeide hij tot Hem: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt." God accepteerde deze twijfel en liet een wondertje plaatsvinden, waardoor Gideon het wel geloofde en zijn opdracht accepteerde. 

Maar het is ook zo dat de schriftgeleerden meerdere malen aan Jezus een teken vroegen, een teken dat hij de zoon van God was. Maar hier ging Jezus niet op in. 
Markus 8:11 "En de Farizeeen liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten; en zij begeerden van Hem een teken uit de hemel, om Hem te verzoeken."
Markus 8:12 "En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u : Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!"
De bedoeling van deze Farizeeën was niet om Jezus te kunnen geloven, het was geen oprechte vraag. 

Later worden er allerlei wonderen verricht als teken van God's macht. Wonderen om de gewone oprechte zoekers te overtuigen.

Wees dus niet bang om te twijfelen, wees niet bang om vragen te stellen. Richt u rechtstreeks tot God en vraag Hem om de antwoorden die u zoekt.


Twijfel is essentieel voor geloof

Lesley Hazleton vertelt in een Tedtalk uit 2013 over de rol van twijfel in geloof.


Uw verantwoording

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats. Vragen stellen aan God is niet niks, een hogere macht is er niet en respect is dan ook wel op zijn plaats, maar indien u uw antwoord gekregen heeft, heeft u er ook een verantwoording bij!
U heeft gevraagd of God bestaat en God heeft hierop geantwoord. Dan heeft u de bal in uw bezit en zult u iets met deze kennis moeten doen. U bent nu niet meer een ontwetend individu, maar u heeft nu een directe relatie met God! U weet nu dat God bestaat en dat Hij iets van u verwacht! U kunt nu ook door Hem aangesproken worden op uw gedrag! Met deze wetenschap heeft u een geweldige zekerheid en blijheid gekregen maar ook een grote verantwoording.
Overigens verwacht God niet dat u een perfect leven gaat leiden, u blijft tenslotte een gewoon mens met alle beperkingen, maar hij verwacht wel dat u uw best doet en uw talenten gaat gebruiken. (Matt 25:16)


Update

Bovenstaande tekst is rond 2005 geschreven met de focus op een persoon met een Christelijke achtergrond. Nu 10 jaar later, realiseer ik me dat de tekst onvolledig is. Indien u van God een antwoord krijgt over zijn bestaan, is dat nog niet direct het bewijs dat de dogma's van de kerk waar u mogelijk lid van bent ook waar zijn. Het bewijst ook niet dat alle claims over het waarde van de bijbel terecht zijn. Als u weet dat God bestaat, zult u ook het antwoord op de vervolgvraag moeten zoeken: "Wat verwacht Hij van mij?" Tegelijkertijd zult u ook moeten realiseren dat ieder mens keuzevrijheid heeft. Het is niet juist om anderen uw geloof op te leggen of op te dringen.
Indien u van God geen antwoord krijgt over zijn bestaan, is dat ook geen bewijs dat Hij niet bestaat. God is tenslotte niet uw persoonlijke dienaar en misschien zijn de opvattingen van de schrijver niet juist en heeft God er geen belang bij een persoonlijke relatie met u aan te gaan.


"Wat je niet kan zien bestaat niet"

Dit is een veel gehoorde verklaring, maar naarmate de wetenschap vooruitgaat en we dieper in de materie kunnen kijken, hoe minder er blijkt te zijn. Steeds kleinere deeltjes blijken met onzichtbare velden en krachten relaties met elkaar te hebben. Er kunnen zelfs deeltjes aan elkaar gekoppeld zijn en dan over een grote afstand elkaars bewegingen nadoen. De conclusie wordt dus steeds meer; Wat je niet kan zien bestaat wel en wat je wel kan zien bestaat eigenlijk niet.