THIDEE.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over allerlei soorten relaties

blauwwater

SMART doelstellingen

 

Voor velen zal dit een bekend begrip zijn, maar voor diegene die het niet kennen toch een kleine samenvatting. Bovendien wordt het begrip op details soms verschillend uitgelegd. Hieronder de Thidee versie. SMART doelstellingen: Dit zijn leuke algemene doelstellingen, maar we prestaties meetbaar maken, daarvoor bestaat de SMART methode: • Specifiek: Geen vage teksten maar duidelijke en concrete afspraken. • Meetbaar: Aantallen, percentages, bedragen, enz. • Ambitieus: Het moet een uitdaging zijn om de doelen te behalen. • Realistisch: Het doel moet niet onbereikbaar zijn. • Tijdgebonden: Binnen welke periode moet dit doel gehaald zijn? (gezien de huidige situatie adviseer ik een half jaar.)


SMART

Specifiek

Het doel moet duidelijk en concreet zijn, dus geen vage teksten op meerdere wijze uit te leggen kreten.

Meetbaar

Het doel moet meetbaar zijn in aantallen, percentages, bedragen, enz. Daarvoor moet dus ook de huidige situatie in getallen uitgedrukt kunnen worden.

Ambitieus

Hier wijken wij nog het meest af van het gemiddelde. Wij praten over persoonlijke doelstellingen, deze moeten uitdagend zijn. Het moet echt moeite kosten om het doel te bereiken.

Realistisch

Dit is de tegenhanger van het vorige punt. Het doel moet wel realistisch haalbaar zijn. Als het doel onbereikbaar is, heeft het geen zin om het na te streven. Er is niemand die met een emmertje een zwembad zal leeg gaan scheppen.

Tijdgebonden

Er moet vastgelegd worden op welk moment het doel moet zijn bereikt.


Follow up

Met de methode bent u er nog niet, er is een follow up nodig.
We gaan er nu van uit dat de methode wordt gebruikt in een POP. U kunt dan tijdens het jaarlijkse gesprek, deze doelstelling formuleren en vervolgens een jaar later kijken wat er terecht is gekomen. Grote kans dat dat vrijwel niets is. De formulering van de doelstelling moet gepaard gaan met een goede uitleg en redenen waarom het nodig is. Vervolgens zal er in de eerste weken begeleiding nodig zijn om de persoon in de goede richting te sturen, bovendien zal op regelmatige tijden de voortgang besproken moeten worden. Indien u hier geen tijd voor heeft, kunt u ook een interne coach aanwijzen of de diensten van een externe coach inhuren.


andere sites over SMART doelstellingen

SMART doelstellingen worden op veel gebieden en met soms wat variaties toegepast, hieronder enkele alternatieven: