THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over allerlei soorten relaties

water

Ricardo Semler

 

Ricardo Semler is een schatrijke topondernemer geworden door zijn vernieuwende visie op het leiden van bedrijven. Hij is de CEO en hoofdeigenaar van Semco SA, een bedrijf dat vooral bekendstaat omwille van zijn radicale vorm van industriële democratie en corporate re-engineering.

Toen hij een bedrijf van zijn vader overnam verbaasde hij zich dat mensen met tegenzin naar het werk gingen en daar de dingen deden die aan hen opgedragen werden. Ricardo Semler heeft dit succesvol veranderd. Hij heeft zijn mensen totale vrijheid gegeven in de momenten dat ze werken, hoe lang ze werken, hoe ze dingen doen. De enige eis was dat het werk gedaan moest worden. Maar omdat alle medewerkers ook meedelen in de winst en mee mogen beslissen, werken ze dus niet voor de baas of het bedrijf maar voor zichzelf en elkaar.

Ook schreef hij een boek over zijn filosofie, dat heet "Maverick", een bestseller die in meer dan 35 talen is vertaald. Vanwege zijn visie en succes werd hij door Time magazine twee keer uitgeroepen tot "Latin american businessman of the year" en "global leader of tomorrow".


De kapitale kracht van geluk


In deze uitzending van Tegenlicht (VPRO) uit 2013 krijgen we een kijkje in het leven en denken van Ricardo Semler.
Het interview


In dit interview van 1,5 uur uit 2013 vertelt Ricardo Semler nog uitgebreider over zijn filosofie. Als je leiding wilt geven is dit een interview dat je eigenlijk niet mag missen.Zijn visie


In deze tedtalk uit 2014, "how to run a company with (almost) no rules", vertelt Ricardo zelf over zijn persoonlijke levensfilosofie en zijn bedrijfsfilosofie. Hij probeert te leven alsof hij een bericht heeft gekregen dat hij nog maar kort te leven heeft. In het bedrijfsleven gaat het om mensen belonen voor een prestatie niet omdat ze ergens gedurende een bepaalde tijd aanwezig zijn. Hij laat leidinggevenden ook annoniem beoordelen door de ondergeschikten en hiermee ontstaat een zelfregulerend proces.
5 tips


Tijdens het event "Ricardo Semler & Friends" van opleidingsinstituut De Baak, 5 tips voor een bedrijf met gelukkig personeel:

 1. Door het 3x stellen van de "waarom" vraag kom je vaak uit bij het antwoord "omdat we dat nu eenmaal gewend zijn", of iets dergelijks. Dat is het moment dat je kan nadenken of iets niet op een betere manier gedaan of georganiseerd kan worden.
 2. Laat werknemers meebeslissen. In de praktijk houdt dit in dat mensen over het algemeen alleen willen meedenken over zaken die direct betrekking op henzelf hebben. Bijvoorbeeld het aannemen van een nieuwe leidinggevende.
 3. Als iedereen mag meebeslissen heb je weinig managers nodig, hun rol is meer coördinator dan baas.
 4. Wees open; iedereen mag zien wat de bedrijfsresultaten zijn en mensen kunnen zien wat anderen met een gelijkwaardige functie bij andere bedrijven verdient.
 5. Flexibiliteit; je hoeft maar 10% van de mensen vast aan te nemen is zijn stelling. De rest kan je inhuren afhankelijk van de behoefte.

De uitgebreidere beschrijving kunt u nalezen in het originele artikel van Claartje Vogel in "De Zaak".


Meer interviews en artikelen


Boeken


Ricardo Semler heeft een aantal boeken geschreven over zijn filosofie:

 • Maverick : De internationale bestseller dat het verhaal vertelt hoe Semler de regels overboord gooide. Arbeider maken zelf de beslissingen die vroeger door de managers werden genomen. Iedereen heeft inzage in de bedrijfsgegevens. Zo weinig mogelijk meetings, memo's en goedkeurigen. Interne muren werden omver geduwd. De werkvloer bepaalt hun eigen productietargets en werktijden.
 • Semco-stijl : Bij Semco werken ze in Semco-stijl: een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in alle opzichten lonende manier van werken. 'Semco-stijl' inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van werken.
 • Het weekend van 7 dagen : Semler laat zien dat het veel eenvoudiger is dan het lijkt om een goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd. Het natuurlijke resultaat is een weekend van zeven dagen.

Kritische gedachten

Ricardo Semler is een succesvol zakenman, hij heeft hele goede vernieuwende gedachten over het leiden van een bedrijf, maar er zitten ook haken en ogen aan. Enkele voorbeelden:

 • Semco benadrukt het gebruik van flexwerkers, slechts een klein deel van de medewerkers is in vaste dienst. Flexwerkers kunnen jarenlang flexwerkers blijven. In Nederland maken werkgevers ook graag gebruik van de mogelijkheden om mensen flexibel in te zetten, bijvoorbeeld met 0 uren contracten, min-max contracten, inleners, ZZP-ers of andere constructies. De arbeiders die hier mee te maken hebben, hebben wel veel minder zekerheid. Sommigen kiezen hier bewust voor, maar velen hebben geen andere optie. Vandaar dat de Nederlandse overheid zich inzet om dit werknemers meer rechtszekerheid te geven door de werkgever te dwingen tijdelijke contracten na een bepaalde tijd over te zetten naar vaste contracten en 0 uren contracten na een bepaalde tijd in contracten met een vaste tijd. Velen maken zich zorgen dat we door de TTIP de rechten van werknemers worden ondermeind en we Amerikaanse toestanden krijgen. Op dit punt lijkt de Semco-stijl in Nederland minder gewenst.
 • Het werken volgens flexibele tijden, waarbij werknemers zelf bepalen hoe laat ze starten en stoppen, lijkt wel een optie. Probleem daarbij is wel hoe zich dit verhoudt met de beloning. En het vraagt wel om zelfbewuste werknemers die om kunnen gaan met deze vrijheid. De onderlinge sociale controle zou misbruik moeten corrigeren, maar ook dat heeft haken en ogen. De gedachte van Ricardo is dat de kosten van het misbruik door een enkeling veel kleiner zijn dan de kosten veroorzaakt door een systeem van intensieve controle en regels.
 • Democratisering houdt ook in dat werknemers invloed krijgen op het bedrijfsbeleid. Als het gaat om het beoordelen van de eigen baas is dat prima. Maar het lijkt mij eng om mensen die daar niet voor zijn opgeleid en ook niet de tijd hebben om alle kennis tot zich te nemen kunnen beslissen over beleidszaken.
 • Mensen mogen ook hun eigen beloning bepalen. De logica is dat als ze meer willen verdienen de prijs van de producten te hoog worden, waardoor het slechter gaat met het bedrijf. Andersom zou het betekenen dat mensen vrijwillig minder gaan verdienen als de omzet en de winst van het bedrijf afneemt. De Amerikaanse eigenaar van V&D heeft dit in Nederland geprobeerd voor elkaar te krijgen. De werknemers werd gevraagd akkoord te gaan met een salarisverlaging om het bedrijf te redden. De meeste werknemers wilden dit niet en het was in strijd met de Nederlandse wet. Het idee is heel goed, maar er is het risico van een concurrentiespiraal, waarbij werknemers van concurrerende bedrijven telkens harder gaan werken tegen een lager loon om goedkoper dan de concurrentie te kunnen zijn. Op dit moment zien we dat (niet vrijwillig) in de zorgsector. Het ingrijpen van de overheid en het opleggen van kwaliteits- en beloningseisen blijkt hier noodzakelijk.

Bronnen en meer informatie: