THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Welkom op de pagina over religies

 

Behalve het Christendom zijn er nog veel andere religies, hieronder vindt u een opsomming met verwijzingen naar pagina's met meer informatie. Waar mogelijk wordt geprobeerd de verschillen en overeenkomsten met de Christelijke religie aan te duiden.


Jodendom

De wortels van het Christendom liggen in de Joodse geschiedenis, toch zijn er enorme fundamentele verschillen.  Behandelde onderwerpen:


Islam

Islam is de religie die Moslims beleiden, zij geloven dat God ons mensen, boeken en profeten heeft gezonden om ons te leren wat goed en kwaad is en hoe we moeten leven. Het is later ontstaan dan het Jodendom en het Christendom. Ze delen dan ook dezelfde oude boeken en verhalen, maar ze erkennen net als de Joden niet het Nieuwe Testament van de Christenen. Ze geloven dat God, die zij Alah noemen, Mohammed (vzmh) heeft uitgekozen om de heilige Koran te openbaren


Hindoeïsme


Boeddhisme

Het Boeddhisme is afgeleid van het Hindoeïsme. Het is een levensbeschouwelijke stroming die werd gesticht door Gautama Boeddha in de 6e eeuw v.Chr.

In deze wereld is haat nog nooit door haat verdreven, alleen liefde dooft haat. Dit is een eeuwige wet.

Dhammapada 1-5

Fundamentalisme en terrorisme

Fundamentalisme en terrorisme is niet gebonden aan één religie. Binnen elke religie en zelfs daarbuite zijn er fundametalistische stromingen. Ook kennen we allerlei aanleidingen voor terrorisme, waar fundamentalisme er één van kan zijn. Wat kunnen we er over zeggen?