THITUS.NL

kritische en soms creatieve gedachtes over religie en levenshouding

water

Welkom bij Thitus.nl

 

Op deze site vindt u een kritische, soms creatieve of vernieuwende kijk op religie, onze wereld en relaties. Bovendien kunt u via deze site een beroep doen op diverse diensten.


 De idee

In de wereld zijn veel problemen en veel organisaties die zich bezig houden met het bestrijden of oplossen van problemen. Ook zijn er veel sites met informatie en inzichten over specifieke onderwerpen. De idee achter deze site is om mensen te motiveren kritisch en sociaal te denken zodat men ook bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzes en in de communicatie meer afgewogen handelt, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere wereld.


Focus

Op de pagina "Over ons" kunt u lezen over het stappenplan achter de site. Maar op dit moment ligt de focus op het vullen van de content.


De wereld om ons heen

Als je regelmatig TED volger bent, word je geconfronteerd met allerlei vernieuwende gedachten over de wereld om ons heen. Een aantal talks waren de inspiratie voor onderwerpen op deze site, maar daarbij werd dan ook meer achtergrondinformatie gezocht en werden gerelateerde onderwerpen behandeld en andere bronnen geraadpleegd en benoemd. Indien van toepassing werden ook de originele tedtalks op de pagina ingesloten.

Op de index pagina Wereld vindt u meer info over de onderwerpen:

Vrede:

Voor kinderen en docenten is de website samsam.net, hierin vindt u ook veel onderwerpen over religie, de wereld, het millieu e.d. met daarbij ook lesmateriaal. (Er is geen relatie met deze website)


Christendom:

Dit deel gaat over allerlei aspecten van het Christendom, de geschiedenis, verschillende stromingen en bijbelthema's

Indien u nog onbekend bent met het Christelijke geloof kunt u rechtstreeks gaan naar starters. Hier vindt u een korte uitleg.

Wilt u weten of God bestaat, kijk dan op: Bestaat God? 

Op de overzichtpagina van het Christendom vindt u meer informatie over o.a. onderstaande onderwerpen:


Andere religies

Behalve het Christendom zijn er nog veel meer religies, met grote verschillen, maar ook met veel overeenkomsten en soms gezamelijke bronnen. Op de overzichtspagina van overige religies wordt dit uitgebreider behandeld.
Met o.a. de volgende onderwerpen:


Homofilie

Veel Christenen reageren heftig op homofilie, is dat terecht?

Wat staat er eigenlijk in de bijbel over homofilie?


Relaties (niet zakelijk)

Relaties zijn er in allerlei soorten; man-vrouw, ouder-kind, werkgever-werknemer, buren enz. Vrijwel iedereen heeft een heel assortiment verschillende relaties met zijn of haar omgeving. Ook vrijwel iedereen kent wel problemen met één of meerdere van deze relaties. In dit deel worden allerlei aspecten van deze relaties behandeld. Op de index pagina over relaties vindt u een overzicht van onderwerpen

De onderliggende pagina's zijn op dit moment nog niet beschikbaar.


Zakelijke Relaties

Hieronder verstaan we arbeidsrelaties, klant-leverancier relaties en andere soorten relaties die je in de werk gerelateerde wereld tegen komt. Op de index pagina over zakelijke relaties vindt u een overzicht van onderwerpen waar

Enkele onderwerpen die bijvoorbeeld al zijn beschreven:

Zingeving

Wat is de zin van het leven, waarom komen we 's ochtends ons bed uit? Dit soort vragen die vooral mensen in de westerse wereld bezighouden worden hier belicht. In dit deel worden niet alleen vragen benoemd, maar worden waar mogelijk ook antwoorden gegeven waar sommige mensen hopelijk iets mee kunnen.
Deze pagina's komen pas later beschikbaar.


Rituelen

Rituelen zijn symbolische handelingen die dienen om bepaalde gevoelens te verwerken of hulp van "boven" op te roepen. Oude Rituelen zijn bijvoorbeeld de doop, elkaar de ring omdoen bij het trouwen, kaarsjes branden voor overledenen. Moderne zijn stille tochten, het oplaten van witte balonnen e.d. Bij alle mensen is er een behoefte aan rituelen voor specifieke situaties. In dit deel worden rituelen verder behandeld en worden ook praktische tips en teksten gegeven waarmee men zelf rituelen vorm kan geven.
Deze pagina's komen pas later beschikbaar.